Welkom op de website van Marcel van Tongeren over het station Bilthoven.

Bekijk de locatie via Live Search of Google maps
Geocode: 093/8.931 / Plaatsnaamafkorting: Bhv
Adres: Soestdijkseweg Noord 301 3723 HA Bilthoven


Station Bilthoven met links het oude emplacement anno 1908 (Utrechts Archief).


Voor officiele informatie over station Bilthoven verwijzen wij je door naar de site van de Nederlandse Spoorwegen. De nieuwe vertrekstaten, geldig van 13 december 2015 t/m 10 december 2016, zijn hier te downloaden als PDF.Hieronder bekende passerende treinen door Somda.nl:


Voor de dienstregeling van de U-OV bussen van Q-Buzz (dochteronderneming van NS) zie de betreffende vertrektijden: Lijn 58 (Zeist), Lijn 58 (Hilversum via Maartensdijk en Hollandsche Rading), Lijn 72 (Nieuwegein Zuid), Lijn 77 (Nieuwegein Zuid).
Lijn 258 rijdt als 58, maar dan tot Berg en Bosch. Lijn 477 rijdt alleen in de nacht van zaterdag op zondag en rijdt vanaf Oorsprongpark verder als lijn 447 richting Utrecht CS en Houten. De actuele dienstregeling vanaf station Bilthoven is te raadplegen via U-OV halte Bilthoven station.


Jonkheer Hendrik van den Bosch, toentertijd eigenaar van Huize Jaglust, heeft er voor gezorgd dat het eerste stationnetje langs de spoorlijn van Utrecht naar Amersfoort in 1863 door de Nederlandsche Centraal-Spoorwegmaatschappij (NCS) werd geopend. Van den Bosch verhoogde zijn aandelenkapitaal in de NCS aanzienlijk en hij stond de grond voor de bouw van het station gratis af, mits er op zijn grondgebied een halte gebouwd zou worden waar 4x per dag een trein moest stoppen. Zo kwam er ten westen van de Soestdijkseweg een perron met een zeer eenvoudig haltegebouwtje aan de noordkant van de sporen.


Station Bilthoven met gelijkvloerse overweg op 09-09-1962 (foto: J.G.C. v.d. Meene)


Vanaf De Bilt-Station werd er richting Dolderscheweg een hulpspoor bij KM 10.4 aangelegd t.b.v. de zandafgraving voor de egalisering van het spoor naar Zeist. De lijn werd tussen 1886-1903 verlengd tot 1200 m. De lijn werd gebruikt voor de sloop van spoorwegrijtuigen en de oefeningen van de Spoorweg Genietroepen.


Tekening Spoorweg Genietroepen (tekening: Historische Kring De Bilt)


Sporenplan met goederenemplacement en de nog bestaande aansluiting naar Zeist begin jaren '70.In 1918 waren er plannen van NCS om een tramlijn te exploiteren tussen Maartensdijk en Bilthoven. De tramlijn is nooit aangelegd.

In het kader van Randstadrail stond in het eerste plan van 2009 ook een nieuw station, namelijk Bilthoven West (Bvhw), wat zou komen bij de Leyenseweg.


Stationgebouw anno 2010


Overweg tijdens WK voetbal anno 2010


Op 23 april 1918 vond er een dodelijk ongeluk plaats. Toen de 30 jarige gehuwde telegrafist seinwachter W.J. Verschuur behulpzaam was bij rangeren van een goederentrein, viel hij op de rails en werd hij door overreden. Zijn rechter been werd er afgereden en het linker gewond. Het afreden been werd ter plekke door het treinpersoneel afgebonden om het bloed te stelpen. De doktoren H.W. Melchior en Tomassen uit Baarn arriveerden spoedig en verleenden de eerste hulp. Hierna werd hij met spoed naar de Rijkskliniek te Utrecht overgebracht, alwaar hij nog op dezelfde avond overleed.

De naast het station gelegen overweg aan de Soestdijkseweg is bekend als een van de gevaarlijkste overwegen in Nederland. Veelal door het nog net even oversteken terwijl de spoorbomen dicht zijn. Ongeveer 15 jaren zijn de gemeente, Prorail en belangenorganisaties bezig met een oplossing die aan een aantal voorwaarden moest voldoen. Na behandeling in de raadscommissie van 22 januari 2004 zijn Prorail en gemeente met elkaar in overleg gegaan om duidelijk de uitgangspunten en randvoorwaarden van beide partijen helder op schrift te stellen.
Er zijn een aantal plannen van aanpak waarbij de voorkeur uit ging naar Variant C2 model 3. Geraamde kosten voor de hervorming stationsgebied was daarbij Eur 881.100,- (raming uit ISV-1).
De gemeenteraad heeft op 28 oktober 2010 het bestemmingsplan unaniem vastgesteld met enige aanpassing aan de noordzijde. Hierdoor moeten de oude politiepost en de woning van de stationschef worden gesloopt en komt daar een hoger gebouw voor terug.
Door uitbreiding van het aantal stallingplaatsen wordt het huidige tekort opgelost. In de toekomstige situatie zullen 188 extra fietsenstallingen geplaatst moeten worden om in de toekomstige vraag te kunnen voorzien. In deze vraag wordt voorzien door het realiseren van een fietsenstalling ten noorden van de onderdoorgang. Ten zuiden van het station, tussen het spoor en de driehoek, wordt eveneens de mogelijkheid tot het stallen van fietsen geboden.Variant C2 model 3


Variant C2 model 3Door het realiseren van een ongelijkvloerse kruising voor het langzaam- en snelverkeer wordt het huidige verkeersonveilige knelpunt weggenomen.
Boven de langzaamverkeerstunnel worden 2 troggen aangelegd. De betonnen bakken van het viaduct (troggen) worden voorzien van geluidsabsorberend materiaal aan de railzijde van de troggen. Tevens worden raildempers toegepast over een lengte van 100 meter. Volgens planning wordt de opdracht van de tunnel voor voetgangers en fietsers begin 2011 gegund, waarna de bouwwerkzaamheden kunnen starten.

De variantkeuzes van de herontwikkeling van stationsgebied Bilthoven door Khandekar Stadsontwerp en Landschapsarchitectuur van 16 oktober 2007 is hier als PDF beschikbaar.Herontwikkeling stationsgebied (bron: Bilthoven brochure mei 2010)

Het verbouwen van het stationsgebied is op 15 december j.l. begonnen, zie 'Soestdijkseweg'.

Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd op 2 november 1944 om vier uur 's middags Antonie Gerrit van den Dungen, met nog vijf andere personen, tijdens een bombardement op het in aanbouw zijnde Erftstadion in Duitsland, gedood. Station Bilthoven heeft vanaf 11 november 1948 verschillende herdenkingsplaten gehad. In 2006 is voor de herdenkingsplaat een speciale sokkel gemaakt, met een beschermende glasplaat. Het is te vinden in de stationshal van Bilthoven en is geadopteerd door de plaatselijke Juliana basisschool.
Onder de naam is een afbeelding van een gevleugeld wiel aangebracht. Dit is het voormalige symbool van de Nederlandse Spoorwegen. Het gedenkteken is een uniforme plaquette die is aangebracht in 110 Nederlandse stationsgebouwen. De naam van het omgekomen personeelslid staat ook vermeld op het 'Monument voor Gevallen Spoorwegpersoneel' te Utrecht.
Dit was de oorspronkelijke herdenkings-
plaat in de stationshal van Bilthoven.
Het werd onthuld in november 1948.
Helaas had men zijn naam onjuist gespeld. (collectie: Victor Lansink)
Op verzoek van zijn zoon werd er in 1960 een nieuwe plaat met herziene tekst onthuld in de wachtkamer van het station te Bilthoven. De herdenkingsplaat was rond 2004 zo bekrast dat ook deze vernieuwd moest worden. (foto: Victor Lansink)Herdenkingsplaat (foto: Hans van Steenis)


Florence van de Julianaschool leest voor bij de herdenkingsplaat G. van den Dungen (27-04-2012)


Julianaschool uit Bilthoven staat stil bij gebeurtenis G. van den Dungen (27-04-2012)


Het monument op 27 april 2012 waar de Julianaschool stil stond bij de gebeurtenis.

ProRail heeft basisscholen in Bilthoven gevraagd om een manier te verzinnen om wachten bij overwegen leuker te maken. De Julianaschool uit Bilthoven kwam met het idee om moppen te laten zien op een elektronisch bord bij een overweg. Met dit idee heeft groep zeven van Julianaschool een bezoek aan het Spoorwegmuseum gewonnen.


Winnaars Martijn en Simon van de ProRail wedstrijd (11-06-2012).


Winnaars ProRail wedstrijd (11-06-2012).


Winnaars ProRail wedstrijd samen met Marion Gout-van Sinderen en Arie-Jan Ditewig (11-06-2012).


Op 19 maart 2013 werd het diepste punt van het viaduct tbv. een ongelijkvloerse kruising met het snelverkeer bereikt. Met dit heugdelijke feit kreeg Arie-Jan Ditewig van Cees de Vries van ProRail Regio Noord het eerste excemplaar van het boekje "Vernieuwing stationsgebied Bilthoven".


Arie-Jan Ditewig krijgt het eerste excemplaar van het boekje "Vernieuwing stationsgebied Bilthoven" (19-03-2012).


Arie-Jan Ditewig krijgt het eerste excemplaar van het boekje "Vernieuwing stationsgebied Bilthoven" (19-03-2012).


Wethouder Arie-Jan Ditewig met het eerste excemplaar van het boekje "Vernieuwing stationsgebied Bilthoven" (19-03-2012).


Tentoonstelling 150 jaar.

Ongeveer een jaar geleden kwamen Loes en Fred Meijer op het idee om het 150 jarig bestaan van station Bilthoven niet ongemerkt voorbij te laten gaan. Ze organiseerde met medewerking van het Spoorwegmuseum, Historische Kring D' Oude School, Gemeente De Bilt, Hermine Broggel en Marcel van Tongeren de tentoonstelling; Met de forensentrein naar Bilthoven. 150 jaar spoorlijn Utrecht-Zwolle.
De tentoonstelling welke nog tot en met 14 september wordt gehouden in de traverse van het gemeentehuis te Bilthoven werd op dinsdag 20 augustus 2013 officieel geopend op 14:00 uur.
De opening werd verricht door Peter-Paul de Winter van het Spoorwegmuseum.Uitgenodigde gasten nemen plaats in het gemeentehuis voor de officiele opening (20-08-2013).


Fred Meijer heet de genodigden welkom op de tentoonstelling (20-08-2013).


Wethouder Arie-Jan Ditewig geeft een korte toespraak over het initiatief van Loes en Fred Meijer (20-08-2013).


Peter Paul de Winter, hoofd collections van het Spoorwegmuseum, opent de tentoonstelling met een fluit en spiegelei (20-08-2013).


Uitgenodigde gasten krijgen een rondleiding door de tentoonstelling (20-08-2013).

Op het station zelf was er niets te merken van het 150 jarige bestaan behalve dan dat er een poster hing ter grote van een A4-tje. Velen vinden dat een gemiste kans voor NS-stations, de eigenaar van het station.


Klein A4-tje attendeerde de reizigers op het 150-jarig bestaan (20-08-2013).


Plaquette 150 jaar station Bilthoven.

Op 25 september om 11:30 uur werd er dan toch door Heike Luiten, regiodirecteur van NS en wethouder Arie-Jan Ditewig een plaquette ter gelegenheid van het 150-jarig bestaan van het station onthuld.Plaquettes worden aan de muur bevestigd (25-08-2013).


Plaquettes worden aan de muur bevestigd (25-08-2013).


Plaquettes worden aan de muur bevestigd (25-08-2013).


De Pers waaronder de Vierklank en de Telegraaf en andere genodigden van ProRail en NS-Stations waren aanwezig om de onthulling bij de wonen (25-08-2013).


Vlnr. Fred Meijer, Luuk van Hengstum , Arie-Jan Ditewig en Heike Luiten (25-08-2013).


Heike Luiten en Arie-Jan Ditewig onthullen de plaquette (25-08-2013).


Een van de plaquettes (25-08-2013).


Op 12 oktober 2013 ging de tunnel voor snelverkeer open. Voor er verkeer door mocht mochten de belangstellenden door de tunnel lopen en de opening door Astrid Kersseboom, Patrick Buck (ProRail RNN), Arie-Jan Ditewig (Wethouder gem. De Bilt) en Jan Dijkstra (Heijmans Civiel) bijwonen. Hieraan werd massaal gehoor aangegeven. Na het doorknippen van het rode lint werd onder begeleiding van de Koninklijke Biltse Harmonie nogmaals door de tunnel gelopen waarna het sein veilig werd gegeven de eerste motoren, auto's en autobussen toegelaten. De eerste bestuurders kregen een presentje in de vorm van een taartje. Zie Soestdijkseweg [11] voor meer foto's.
(foto Tanja Lijffijt)Lintje doorknippen door Patrick, Arie-Jan en Jan in het bijzijn van presentatrice Astrid Kersseboom (12-10-2013).Buschauffeur van lijn 77 neemt taartje in ontvangst welke gemaakt is door Top's Edelgebak (12-10-2013).

In de nacht van zaterdag 7 en zondag 8 december 2013 zijn de lijnbussen van Connexxion ontdaan van stickers. Na vele jaren dat Centraal Nederland / Connexxion de concessie had voor het busvervoer in Midden Nederland is het doek dan toch gevallen. Na weken van instructierijden met een aantal nieuwe bussen was er vanaf 8 december geen Connexxionbus meer te bekennen in het straatbeeld en met ingang van maandag 9 december is de nieuwe dienstregeling voor busvervoer in de regio van kracht. Zo is lijn 72 een nieuwe buslijn in de gemeente De Bilt, die rijdt van Station Bilthoven over de Soestdijkseweg-Zuid naar de Uithof en vervolgens verder via Rijnsweerd naar Nieuwegein.


Arie-Jan Ditewig overhandigde een bosje bloemen aan buschauffeur Lancee van U-OV (Q-Buzz) op 9 december 2013. Foto: Henk van de Bunt.

Tijdens zijn afscheid als directeur van het Spoorwegmuseum kreeg Paul van Vlijmen op 28 oktober 2014 een steen mee en op 15 december 2014 metselde hij die onder toezicht van de initiatiefnemers Fred Meier en Marcel van Tongeren, Peter-Paul de Winter als hoofdcollections, de Historische Kring van de Bilt en andere betrokkenen in de muur naast de toekomstige voordeur van de stationschefwoning. Voor foto's over de herbouw van de stationschefwoning zie de herbouw. Ook Hart van Nederland besteede er aandacht aan: 15-december-2014-vroege-editie


Oud-directeur van het Spoorwegmuseum zet symbolisch de eerste steen (15-12-2014).